Obsługa szkód komunikacyjnych

sty 28 2016 autka

Co roku w Polsce dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy wypadków drogowych oraz kilkuset tysięcy kolizji drogowych. Dane oficjalne nie obejmują zdarzeń, w których nie uczestniczyła Policja. Dlatego też warto wiedzieć, co zrobić, gdy sami zostaniemy poszkodowani w wypadku lub jesteśmy sprawcą wypadku.

Aby proces likwidacji szkody komunikacyjnej przebiegał sprawnie – dużą wagę należy przyłożyć do odpowiedniego przygotowania dokumentacji potwierdzającej zarówno zaistnienie zdarzenia drogowego, jak i następstw tego zdarzenia. Nierzadko niezbędne do prawidłowej wyceny rozmiaru szkody stają się oględziny powypadkowe połączone z częściowym demontażem uszkodzonych elementów – szczególnie ważne jest to w sytuacji, gdy powierzchowne uszkodzenia mogą skrywać poważniejsze defekty elementów znajdujących się pod poszyciem nadwozia. Ponieważ zgodnie z unormowaniami zawartymi w kodeksie cywilnym to na osobie poszkodowanej spoczywa obowiązek udowodnienia zasadności i wysokości dochodzonych roszczeń – im dokładniej wykonane zostają oględziny przed przystąpieniem do naprawy pojazdu – tym mniej problemów pojawia się podczas procesu przywracania pojazdu do stanu sprzed kolizji drogowej.

Poszkodowani mają prawo do przekazania (na podstawie zawartego upoważenia) prawa do obsługi szkody komunikacyjnej (w określonym zakresie, ustalonym z usługobiorcą), co w dużym stopniu upraszcza całą procedurę likwidacyjną. Z racji nierzadkiej praktyki ubezpieczycieli polegającej na kuszeniu poszkodowanych do szybkiego zakończenia postępowania poprzez zawarcie ugody (deklarując szybką wypłatę określonej kwoty w zamian za zrzeczenie się możliwości dochodzenia roszczeń w przyszłości) prowadzenie procesu likwidacji szkody przez wyspecjalizowany podmiot po pierwsze – pozwala na wychwycenie ewidentnych błędów w sporządzonych przez ubezpieczyciela kosztorysach, a po drugie – odciąża poszkodowanego od czasochłonnej wymiany korespondencji z ubezpieczycielem.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów, którzy cenią sobie swój wolny czas oraz chcą w odpowiedni, zgodny z technologią sposób dokonać naprawy powypadkowej – oferujemy kompleksową obsługę szkód komunikacyjnych z tytułu OC oraz Auto Casco. Zajmujemy się obsługą szkód zarówno od strony merytorycznej (sporządzanie odpowiedniej dokumentacji szkodowej wraz z wycenami niezależnych rzeczoznawców), jak i technicznej (wypożyczenie pojazdu zastępczego na czas naprawy oraz właściwa naprawa powypadkowa).

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji pod numerami telefonów podanymi w dziale KONTAKT