Wypadek – co dalej?

Kolizja drogowa to wyjątkowo stresogenne zdarzenie, pociągające za sobą mnóstwo nieprzyjemnych konsekwencji. W teorii najlepiej mieć „pod ręką” osobę, która nie jest bezpośrednim uczestnikiem zdarzenia i do tego posiada odpowiednią wiedzę, pozwalającą na szybką i spokojną ocenę sytuacji – dzięki temu można uniknąć czasem wielogodzinnego oczekiwania na przyjazd Policji na miejsce zdarzenia, połączonego z mozolnym sporządzaniem raportu z miejsca zdarzenia. Sytuacja taka najczęściej ma miejsce, gdy żaden z uczestników kolizji (wypadku) nie jest w stanie określić, czy w danej sytuacji można np. przestawić pojazdy z drogi na pobocze, lub nikt nie poczuwa się do winy za zaistniałe zdarzenie. O ile w drugiej sytuacji obecność Policji jest właściwie niezbędna, to w przypadku mniej kontrowersyjnych kolizji wystarczy:

  • upewnienie się, że w wypadku nikt nie został ranny (wtedy niezbędne jest powiadomienie zarówno Policji jak i Pogotowia Ratunkowego)
  • usunięcie pojazdów z drogi (jeśli jest taka możliwość), lub odpowiednie zabezpieczenie miejsca kolizji (np. poprzez ustawienie trójkątów ostrzegawczych)
  • wezwanie Pomocy Drogowej,
  • podczas oczekiwania na przyjazd autolawety – sporządzenie oświadczenia sprawcy kolizji – do pobrania KLIKNIJ TUTAJ

Warto tutaj wykonać jedną dodatkową rzecz – nim samochody, uczestniczące w wypadku, zostaną przemieszczone z drogi na pobocze, lub załadowane na autolawety. Z racji ogólnodostępności telefonów komórkowych wyposażonych w aparat fotograficzny – polecamy wykonanie kilku zdjęć miejsca kolizji, położenia samochodów i rozmiaru uszkodzeń. Praktyka wskazuje bowiem na przypadki, w których już po sporządzeniu dokumentacji w formie oświadczenia sprawcy kolizji nagle zaczynają pojawiać się wątpliwości dotyczące ustalonego stanu faktycznego (powodu i sprawcy wypadku, rozmiaru uszkodzeń). Wtedy taka dokumentacja zdjęciowa pozwala na łatwiejszą analizę wydarzenia przez np. biegłego sądowego i jest też pewnego rodzaju „hamulcem”, powstrzymującym ewentualne próby korygowania wydarzeń przez któregokolwiek z uczestników wypadku. Polecamy także wykonanie zdjęć dokumentów takich jak: prawo jazdy i dowód osobisty sprawcy kolizji, oraz polisa ubezpieczeniowa samochodu sprawcy.

Kolejną rzeczą, którą należy wykonać, jest transport samochodu na miejsce, gdzie zostanie on poddany oględzinom powypadkowym. Jeśli właściciel zamierza dokonywać naprawy w konkretnym serwisie – zalecamy transport bezpośrednio do serwisu naprawczego. Oględziny zostaną wykonane w miejscu wskazanym przez poszkodowanego lub przez serwis, upoważniony do reprezentowania tej osoby – nie musi mieć to miejsca pod adresem, który widnieje w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

W przypadku szkód likwidowanych z tytułu Auto Casco czas na zgłoszenie szkody do ubezpieczalni określany jest najczęściej na 7 dni od dnia kolizji. W przypadku szkód likwidowanych z OC – nie ma takiego ograniczenia, jednakże nie należy za bardzo z tym zwlekać. Ubezpieczyciel może bowiem chcieć zweryfikować przebieg zdarzeń i w tym celu wysyłana jest korespondencja do sprawcy kolizji. Im dłuższy okres upłynie od momentu zdarzenia drogowego – tym większe nieścisłości mogą pojawić się na etapie opisu przebiegu zdarzenia i mogą być wykorzystane przez ubezpieczyciela do ograniczenia kwoty lub całkowitego wstrzymania wypłaty odszkodowania. Zgłoszenia szkody dokonać może poszkodowany lub upoważniony przez niego zakład naprawczy.

Po zgłoszeniu szkody nadany zostaje sprawie numer szkody, który należy zapisać – będzie on niezbędny przy późniejszych kontaktach z ubezpieczycielem drogą telefoniczną czy mailową. Wyznaczony zostaje także termin oględzin powypadkowych.

Oględziny powypadkowe są podstawą do stworzenia kosztorysu naprawy. W kosztorysie ubezpieczyciel ujmuje wszystkie części, niezbędne do naprawy oraz technologiczny czas wymiany tych części. Wyliczona na tej podstawie zostaje tzw. kwota bezsporna – czyli bezwzględne minimum, za które powinno się udać naprawić pojazd. Niestety praktyka wskazuje, że stosowanie przez ubezpieczycieli zaniżonych stawek za roboczogodziny prac serwisowych oraz amortyzacja części (obniżenie wartości odszkodowania o procentowe zużycie danej części, wliczając w to także części blacharskie) pociąga za sobą konieczność naprawy pojazdu na częściach najniższej jakości lub używanych. Wyliczenie takie nie zamyka jednak drogi do profesjonalnej naprawy, przy zastosowaniu części wysokiej klasy i zachowaniu wymogów technologicznych naprawy określanych przez producenta pojazdu. Serwisy naprawcze (przy odpowiednim udokumentowaniu procesu naprawy) mają możliwość rozliczenia naprawy w kwocie wyższej, niż proponowana kwota bezsporna.

Tutaj pozwolimy sobie na dwie istotne uwagi – zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego stosowanie obniżeń amortyzacyjnych oraz zaniżonych stawek za roboczogodziny nie ma podstaw prawnych i kwota bezsporna powinna w 100% odzwierciedlać koszty, jakie poniósłby poszkodowany chcąc doprowadzić pojazd do stanu sprzed wypadku, zachowując pełen reżim technologiczny oraz jakościowy. Tak więc istnieje możliwość na sądowne wyegzekwowanie wyższej kwoty bezspornej, która zostaje wypłacona gotówką bez wnikania, czy pojazd został naprawiony, czy np. sprzedany. Natomiast procesy sądowe potrafią ciągnąć się w takich przypadkach kilka lat i nie każdy klient ma czas i chęci na tego typu przygody. Uwaga druga – nadmierne oszczędności na naprawie zawsze odbiją się negatywnie na wycenie pojazdu w momencie próby jego sprzedaży. Tak więc nim ktokolwiek podpisze jakąkolwiek ugodę z ubezpieczycielem – należy najpierw zweryfikować otrzymany kosztorys pod kątem realiów rynkowych. Nierzadko bowiem zdarza się, że faktyczny koszt naprawy przekracza dwukrotnie wysokość wyliczonej kwoty bezspornej.

W przypadku likwidacji szkody z OC sprawcy – poszkodowanemu przysługuje pojazd zastępczy na czas całej procedury likwidacji szkody. Z tego też tytułu warto bardzo poważnie rozważyć pozostawienie uszkodzonego samochodu w specjalizującym się w naprawach powypadkowych serwisie. Na dzień dzisiejszy bardzo dużo serwisów oferuje pojazdy zastępcze, które zleceniodawcy mogą eksploatować praktycznie natychmiast w momencie podpisania upoważnienia do likwidacji szkody.

Naprawa pojazdu, wykonana przez serwis naprawczy, powinna technologicznie zamknąć się w ramach czasowych określonych przez ubezpieczyciela w sporządzonym przez niego kosztorysie. Jednakże wyliczenie czasu technologicznego naprawy często nie uwzględnia takich rzeczy, jak oczekiwanie na przyjęcie pojazdu do naprawy, lub oczekiwanie na dostawę części. Warto o tym pamiętać, gdyż ma to wpływ na okres niemożności korzystania z własnego pojazdu.

Jeśli w czasie wypadku doszło do jakichkolwiek uszkodzeń ciała dowolnej z osób poszkodowanych – można zgłosić się do ubezpieczalni z dodatkowym roszczeniem – kalkulacja kwoty odszkodowania powinna ująć m.in. koszty leczenia, konsultacji i zabiegów medycznych, dojazdów na wizyty lekarskie i zabiegi rehabilitacyjne, nabycie protez, opiekę osób trzecich, a nawet koszty przygotowania do innego zawodu, jeśli w następstwie szkody poszkodowany stał się inwalidą.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

(Spamcheck Enabled)